Kalkulácia návratnosti

Solárium BLACK CARE 54-160 W

Odporúčaná cena

Odporúčaná cena pre prevádzkovateľov za minutáž: 0,33 - 0,53 € - / 10 - 16,- Sk /

Náklady

Vaše náklady na minútu : Elektrická energia : 0,020 € - / 0,59 Sk bez DPH /
Vaše náklady na výmenu trubíc : 25,29 € x 54 ks ...
1 365,66 € / 41 141,87 - Sk s DPH /
Vaše náklady na výmenu trubíc na minútu : 1 365,66 € / 41 141,87 Sk/ / 800 h / 60 min ...
0,028 € s DPH / 0,84 Sk s DPH /

Ekonomická hranica užívania Vášho stroja orientačne na 1 min.

Elektrina: 0,020 € / 0,59 Sk /
Výmena trubíc: 0,028 € / 0,84 Sk /

Dezinfekcia cca na mesiac: 10,62 € / 320,- Sk /
Reklama: ???
Zamestnanci: ???
Nájomné za priestor: ???
-----------------------------------------
Spolu: ??? + 0,048 € / 1,45 Sk /
DPH 19%
-----------------------------------------
Konečná cena: 0,048 € s DPH / 1,45 Sk /
Vaša Marža: priemer 0,398 € - 0,048
0,35 € / 10,54 Sk / za prevádzkovú efektívnu minútu

Návratnosť stroja

Návratnosť stroja pri základnej cene: 7933,34 € / 239 000,- Sk /
0,35 € / 10,54 Sk / ... 22 330,- minút alebo 372 prevádzkových hodín a vtedy už máte zarobené peniaze aj na ďalšiu výmenu trubíc (pri 800 h trubiciach zn. PHILIPS)